ŠABLONY I.

Animace školských zařízení v OPVVV prostřednictvím MAS spočívá v:

metodická pomoc ZŠ a MŠ 

 •  pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV, orientací v programu a pravidlech

školení pro žadatele a příjemce 

 • školení na výzvy OP VVV, školení na administraci v systému MS 2014+

pomoc s přípravou žádostí do OP VVV

 •  nastavení projektů, metodická pomoc s přípravou podání žádosti

konzultační činnost při realizaci projektu 

 •  např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd.

metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu

 • pomoc se zadáváním dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů 
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu 

metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

 • pomoc s přípravou pro kontroly, metodická pomoc pro archivaci dokumentace projektu, pomoc s přípravou závěrečné zprávy a vyúčtování 

Termín ukončení příjmu žádostí v první vlně šablon je nastaven nejpozději na 30.6.2017!

Do vzorů příloh k dokladování Zprávy o realizaci byla zveřejněna Kalkulačka indikátorů ZoR (není povinnou přílohou, ale její doložení je požadováno). Vzorové dokumenty příloh najdete na stránkách MŠMT.  

Přehledná videoprezentace MŠMT k realizaci projektu zjednodušeného vykazování je ke shlédnutí na na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=Yeg-pxY3mNg&list=PLvzdjla2ilOC-RxnhC68dUmRi9JFD8Ss8&index=17&t=2687s

Zajímavý článek shrnující problematiku šablon vyšel v časopise Informatorium č. 3/2017.

UPOZORNĚNÍ PRO MŠ A ZŠ:

Konzultační linka Řídícího orgánu (MŠMT) pro žadatele a příjemce výzev: 

 • Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.
 • Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Důležité termíny ze strany Řídícího orgánu ( MŠMT):

 • 1, Hodnocení - 30 prac. dnů
 • 2, Kontrola pokladů pro Rozhodnutí - 15 prac. dnů
 • 3, zaslání Rozhodnutí a proplacení 1. finanční zálohy - 40 prac. dnů   
Odkaz
Ke stažení

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose ... (více)