Vyhlášení 2. výzvy IROP Vzdělávání II (Základní školy)

13.11.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 14. 11. 2023 vyhlašovat 2. výzvu k předkládání projektových záměrů IROP. V rámci této výzvy bude možné předkládat projektové záměry v opatření Vzdělávání II (Základní školy). Příjem projektových záměrů do 1. výzvy IROP bude probíhat od 14. 11. 2023 do 19. 12. 2023.