Vyhlášení 1. výzvy IROP Vzdělávání I (Mateřské školy)

06.11.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 7. 11. 2023 vyhlašovat 1. výzvu k předkládání projektových záměrů IROP. V rámci této výzvy bude možné předkládat projektové záměry v opatření Vzdělávání I (Mateřské školy). Příjem projektových záměrů do 1. výzvy IROP bude probíhat od 7. 11. 2023 do 12. 12. 2023.