Vyhlášení 9. Výzvy PRV pro Fichi F3 (Investice do zemědělských podniků)

31.10.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 4. 11. 2023 vyhlašovat 9. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichi F3 (Investice do zemědělských podniků). Příjem žádostí do 9. výzvy PRV bude probíhat od 4. 11. 2023 do 5. 12. 2023.

Seminář pro žadatele se bude konat dne 23. 11. 2023 od 14:00 v 2. patře budovy Stavebního bytového družstva v Jeseníku na adrese 28. října 891/9, 790 01 Jeseník. Účast na semináři je důležitá z bodového hlediska v rámci Preferenčních kritérií.