Vyhlášení 8. výzvy PRV v termínu 3. 4. 2023 až 4. 5. 2023

29.03.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 3. 4. 2023 vyhlašovat 8. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichi F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 8. výzvy PRV bude probíhat od 3. 4. 2023 do 4. 5. 2023. Datum a čas webináře pro žadatele společně s odkazem na něj bude umístěn u příslušné výzvy (Výzva PRV č. 8) v den vyhlášení výzvy. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams.