Seminář pro příjemce v rámci 6. Výzvy PRV - 1. 12. 2022

16.11.2022

Seminář pro příjemce 6. Výzvy PRV proběhne dne 1. 12. 2022 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva na adrese 28. října 891/9 v Jeseníku. Seminář bude zaměřen na podání Žádosti o Platbu společně s jejími přílohami.