II. Webinář pro žadatele - 7. výzva PRV

18.03.2022
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 24. 3. 2022 (14:00) pořádat již druhý webinář pro žadatele v rámci vyhlášené 7. výzvy PRV. V této výzvě je možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 7. výzvy PRV bude probíhat od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 7. výzva PRV 14. 2. 2022

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 24. 3. 2022 (14:00) pořádat již druhý webinář pro žadatele v rámci vyhlášené 7. výzvy PRV. V této výzvě je možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 7. výzvy PRV bude probíhat od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 7. výzva PRV 14. 2. 2022