Vyhlášení 7. výzvy PRV od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022

31.01.2022
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 14. 2. 2022 vyhlašovat 7. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 7. výzvy PRV bude probíhat od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Webinář pro žadatele bude probíhat dne 21. 2. 2022 od 14:00. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 7. výzva PRV 14. 2. 2022.