Seminář pro příjemce v rámci 5. Výzvy PRV

15.09.2021
Seminář pro příjemce 5. Výzvy PRV proběhne dne 5. 10. 2021 od 15:15 hod. v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva na adrese 28. října 891/9 v Jeseníku. Seminář bude zaměřen na podání Žádosti o Platbu společně s jejími přílohami.