Webinář pro žadatele PRV II.

13.05.2021
Z důvodu velkého zájmu žadatelů o dotaci v 6. Výzvě PRV pořádá MAS Vincenze Priessnitze, o. p. s. dne 24. 5. 2021 od 15:00 Webinář pro žadatele. Součástí webináře bude popis jednotlivých Fichí, ve kterých je možno v aktuální výzvě žádat a také zde bude vysvětlen postup pro generování samotné žádosti o dotaci a práce se samotným formulářem. Účast na webináři je také součástí bodového hodnocení v rámci Preferenčních kritériích, která jsou k dispozici v popisu aktuální výzvy na našich webových stránkách.