Vyhlášení 6. výzvy PRV od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021

22.04.2021
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 26. 4. 2021 vyhlašovat 6. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 6. výzvy PRV bude probíhat od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021. Seminář pro žadatele bude probíhat dne 6. 5. 2021 od 14:00. Seminář se bude konat ONLINE formou (aplikace Teams) a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 6. výzva PRV 26. 4. 2021.