Dotazník pro podnikatele na území MAS (2-3/2021)

09.02.2021
MAS Jesenicko připravilo dotazníkové šetření zaměřené na podnikatele v regionu. Tento dotazník je zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí, překážky v podnikání či podporu ze strany samospráv a dalších rozvojových institucí. Dotazník je důležitou součástí příprav nové Strategie rozvoje území Jesenicka na období 2021 - 2027.

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

Dotazník je součástí vzniku Strategie rozvoje území MAS Jesenicko na období 2021 - 2027, který v současné době připravuje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.  Tento materiál určí vize, cíle, priority a opatření pro budoucí rozvoj našeho regionu ve všech významných oblastech lidského života a jeho existence je nezbytnou podmínkou pro to, aby se náš region mohl skrz dotační programy MAS Jesenicko v budoucím období účastnit čerpání dotací z národních i evropských zdrojů v objemu až 100 mil. Kč. Tento dotazník je zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí, překážky v podnikání či podporu ze strany samospráv a dalších rozvojových institucí.

Dotazník je zcela anonymní, dává taktéž prostor k Vašemu slovnímu vyjádření a bude sloužit výhradně pro potřeby organizace zaměřující se na rozvoj Jesenicka (MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, Okresní hospodářská komora Jeseník a iHUB Jeseník) a Vašich obecních úřadů. Pokud nechcete na některou otázku odpovědět, nechte ji nevyplněnou, pouze statistické dotazy jsou povinné.

Prosíme Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku určeného živnostníkům, firmám, poskytovatelům služeb v cestovním ruchu a zemědělcům podnikajícím na Jesenicku. 

Dotazník Vám zabere max. 10-15 minut.

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31.3.2021.

Děkujeme za Váš čas.