Dotazník pro obyvatele Jesenicka (2-3/2021)

01.02.2021
ZAPOJTE SE I VY DO ROZVOJE OBCÍ!
MAS Jesenicko připravilo dotazníkové šetření, která má zjistit Vaší spokojenost žití na Jesenicku, Vaše názory a náměty na další rozvoj obcí na Jesenicku. Dotazník je důležitou součástí příprav nové Strategie rozvoje území Jesenicka na období 2021 - 2027.

DOTAZNÍK - ZAPOJTE SE I VY DO ROZVOJE OBCÍ!

Co byste chtěli ve vaší obci změnit v letech 2021 - 2027?  Máte zájem se aktivně podílet na rozvoji regionu? Prostřednictvím dotazníku vás prosíme o Váš názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj regionu Jesenicko.

Dotazník je anonymní a výstupy budou sloužit ke zhodnocení stavu a zjištění potřeb obyvatel obcí na Jesenicku. Informace budou využity pro přípravu nové strategie MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. na příští programové období 2021 – 2027.

Dotazník je důležitou součástí vzniku nezbytného dokumentu Strategie rozvoje území Jesenicka 2021 - 2027, který připravuje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

Tento dokument stanoví vize, cíle, priority a opatření pro budoucí rozvoj Jesenicka ve všech významných oblastech našeho života a je nezbytný pro to, aby se náš jesenický region mohl v budoucím období ucházet o čerpání dotací z národních i evropských zdrojů v objemu až 100 milionů Kč. 

Pokud má dokument odpovídat skutečným potřebám místních obyvatel, je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, potřebujeme vědět, jak jste (ne)spokojeni s nejrůznějšími oblastmi Vašeho života, v čem vidíte příležitosti a v čem pro změnu ohrožení Vašeho spokojeného a šťastného žití v obcích na Jesenicku. 


Dotazník Vám zabere max. 10-15 minut.

Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům. 

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31.3.2021.

Děkujeme za Váš čas.