Vyhlášení 1. Výzvy SZP (dříve PRV)

Vyhlášení 1. Výzvy SZP (dříve PRV)

02.05.2024
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 6. 5. 2024 vyhlašovat 1. výzvu SZP (dříve PRV). V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichi F4 (Podnikání malých a středních podniků) s celkovou alokací 10 000 000 Kč a F5 (Základní služy a obnova obcí) s celkovou alokací 4 300 000 Kč. Příjem žádostí do 1. výzvy SZP bude probíhat od 6. 5. 2024 do 4. 6. 2024.

Bližší informace k výzvě naleznete v sekci VÝZVY MAS - SZP na našich webových stránkách.

Seminář pro žadatele se bude konat dne 9. 5. 2024 od 14:00 v 2. patře budovy Stavebního bytového družstva v Jeseníku na adrese 28. října 891/9, 790 01 Jeseník. Účast na semináři je důležitá z bodového hlediska v rámci Preferenčních kritérií.