MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

O nás

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou LEADER. Zakládajícími členy jsou Sdružení měst a obcí Jesenicka (veřejný sektor), Okresní hospodářská komora Jeseník (neziskový sektor) a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. (podnikatelský sektor). Územní působnost MAS představuje okres Jeseník, dříve spravovaný Sdružením pro Jesenicko a jeho organizační jednotkou JEMAS. Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Od r. 2007 byl LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (osa IV. LEADER).

Veškré dokumenty vztahující se k Společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. naleznete v záložce "OPS".

Dne 10.12.2014 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. založila organizační složku pod názvem Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Hlavním účelem organizační složky je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  (SCLLD). Dne 30. 6. 2017 byl dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje schválen všemi řídícími orgány.

Veškeré dokumenty týkající se Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko naleznete v záložce "ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MAS".

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.