VZOR Příloha 21: Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
SouborVZOR Příloha 21: Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce