Jednací řád Výběrové komise - platný od roku 2015
schválen dne 5.3.2015
SouborJednací řád Výběrové komise - platný od roku 2015