Tvorba SCLLD 21+

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027

Od roku 2020 probíhá příprava nové Strategie MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na programové období 2021–2027 (SCLLD 21+). Našim cílem je zapojit do přípravy nové strategie také širokou veřejnost a odborné skupiny, které považujeme za klíčové. 

Příprava bude zaměřena na 3 základní části SCLLD 21+:
- analýza území, jeho potřeb a problémů, 
- návrh cílů a opatření k realizaci,
- akční plány jednotlivých operačních programů.

Komunitní projednávání SCLLD 21+ bude probíhat následujícím způsobem:
- Dotazníkové šetření mezi obyvateli území MAS Jesenicko
- Dotazníkové šetření mezi podnikateli území MAS Jesenicko
- Jednání odborných pracovních skupin
- "Procházky se starosty" - zajištění projektových záměrů obcí na Jesenicku

Příprava strategie je realizována v rámci projektů "Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2015 -2018" a  "Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2019 - 2023", financovaných z IROP.