Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-2020+ po změnovém řízení ke dni 29. 11. 2017
po 1. změnovém řízení ke dni 29.11.2017
SouborStrategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-2020+ po změnovém řízení ke dni 29. 11. 2017