Podrobný postup pro vygenerovní a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1.
SouborPodrobný postup pro vygenerovní a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1.