MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

1. výzva PRV 6. 12. 2017

 


1. výzva PRV byla uzavřena dne 31. 1. 2018 - Výsledný seznam vybraných projektu

Seznam přijatých žádostí

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 12. 2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

  Fiche F1 Zemědělská produkce

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 840 000,- Kč

 Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 11 mil. Kč

 Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 mil. Kč

 Fiche F4 Rekreace v lesích

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 mil. KčPříjem žádosti o dotaci: od  6. 12. 2017 do 12:00 31. 1. 2018

Výše dotace: dle žadatele

 

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
(ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Pravidla pro žadatele a příjemce 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy (pokud Vám nepůjde dokument zobrazit, tak si ho nejprve uložte do PC)

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Prodloužení výzvy A1 Bezpečnost dopravy II.

21.1.2019 (vložila Joklíková)

Vážení žadatelé,
dne 9.1.2019 proběhla úprava textu výzvy A1 Bezpečnost dopravy II. Ve výzvě proběhla změna data ukončení příjmu žádostí v MS2014+ a to z 31.1.2019 na 31.5.2019.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.