MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

A4 Rozvoj sociálního podnikání

 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

9. výzva A4 Rozvoj sociálního podnikání II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2018 do 12:00 28. 2. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 3.578.940,- Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.0)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Přílohy

MS2014+ Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele A4 Rozvoj sociálního podnikání II.

Text 9. výzvy A4 Rozvoj sociálního podnikání II.

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria A4 Rozvoj sociálního podnikání II.

Příloha č. 2 Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy

Příloha č. 3 Partnerská smouva_vzor

 


Seznam přijatých žádostí

4. výzva IROP byla uzavřena dne 10.1.2018 - podané žádosti jsou nyní v procesu hodnocení.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2017 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

 4. výzva A4 Rozvoj sociálního podnikání

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2017 do 12:00 10. 1. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.9)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.0)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele A4 Rozvoj sociálního podnikání

Text 4. výzvy A4 Rozvoj sociálního podnikání

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria výzev IROP

Příloha č. 2 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy

Příloha č. 3 Partnerská smouva_vzor

Postup pro podání žádosti v MS2014

MS 2014+ seminář pro žadatele

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Vyhlášení výzvy C3 Realizace sídelní zeleně v OP ŽP

20.2.2019 (vložila Hošková)

Ode dne 20.2.2019 12:00 hodin je možné podávat žádosti do výzvy C3 Realizace sídelní zeleně v OP ŽP.  Výzva bude ukončená ve 12:00 hodin 20.6.2019.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.