MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Animace škol - Šablony II.

Kdo může o dotaci požádat:

• Mateřské a základní školy*
• Základní umělecké školy*
• Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
(střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*

Jaké aktivity jsou podporovány: 

Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální
pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy
pro MŠ a kariéroví poradci
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové
vzdělávání
• Projektová výuka
• Zájmové kluby

Jaká je výše finanční alokace:

Alokace výzvy: 6 mld. Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:
• pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt
+ (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
• pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání:
100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)
• zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

 

Kdy a jak si zažádat:

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz), v termínu od 28.2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. 6. 2019 do 14:00.

 

Pro vsup do Šablon II. je nutné vyplnit dotazník vztahující se k dané instituci.

 

Veškeré informace ke vzorovým dokumentům naleznete na  stránkách MŠMT

 

 

Dokumenty ke stažení:

Informační leták k výzvě

Uživatelská příručka IS KP 14+

Pravidla pro žadatele zjednodušených projektů

Generátor povinné publicity

 

 

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výsledný seznam vybraných žádostí 3. výzvy PRV

Dne 14. 8. Programový výbor MAS schválil předložené žádosti ve 3. výzvě Programu rozvoje venkova.  Seznam zde.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.