MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Výběrová komise má 9 členů. Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Výběrová komise je zodpovědná za hodnocení žádosti o dotaci (projektů). Žádosti o dotaci hodnotí na základě preferenčních kritérií. Výběrová komise předkládá Programovému výboru seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku.

Složení Výběrové komise od 4.4.2018 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 5.4.2017 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 12.11.2015 - PDF (podrobný seznam)

- Partner Obec Česká Ves zastoupen Ing. Petrem Mudrou
- Partner Obec Vidnava zastoupen Bc. Rostislavem Kačorou
Partner Obec Uhelná zastoupen Zdeňkem Hořavou
- Partner WTC Písečná s.r.o. zastoupen Ing. Josefem Ťulpíkem
Partner Naturfyt - Bio zastoupen Pharm. Dr. Rodanem Hojgrem
Partner Spolek aktivních Zlatohoráků zastoupen Jiřím Tománkem
Partner Junák- svaz skautů a skautek ČR zastoupen Mgr. Jiřím Kovalčíkem
Partner Ing. Monika Nátrová zastoupen Ing. Monikou Nátrovou
Partner Základní škola Česká Ves zastoupen Mgr. Miladou PodolskouZápisy z jednání Výběrové komise:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výsledný seznam vybraných žádostí 3. výzvy PRV

Dne 14. 8. Programový výbor MAS schválil předložené žádosti ve 3. výzvě Programu rozvoje venkova.  Seznam zde.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.