MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Aktuality

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO 2014 - 2020
(aktuální schválená verze) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. 1. Žádost o změnu dokumentu vyvolaná požadavky ŘO byla schválená 29.11.2017. 

Dne 4. července 2018 byla schválená 4. změna SCLLD, která byla vyvolaná přidáváním nového opatření C3 Realizace sídelní zeleně do programového rámce Operačního programu Životní prostředí, jedná se o aktuálně platnou verzi Strategie. 

 

 

Prodloužení výzvy A1 Bezpečnost dopravy II.

21.1.2019 (vložila Joklíková)

Vážení žadatelé,
dne 9.1.2019 proběhla úprava textu výzvy A1 Bezpečnost dopravy II. Ve výzvě proběhla změna data ukončení příjmu žádostí v MS2014+ a to z 31.1.2019 na 31.5.2019.

Jiné dotační možnosti

21.1.2019(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Prodloužení příjmu žádostí A2 řízení rizik IZS II. a A3 Zázemí sociální inkluze II

30. 11. 2018 (vložila Stiborová)

Vážení žadatelé,
dnes nám přišla zpráva z Řídícího orgánu, že z technických důvodů bude prodloužen příjem žádostí výzev A2  IZS- řízení rizik II. a A3 Zázemí sociální inkluze II. do 14. prosince, 14:00 hodin.

Seminář pro žadatele IROP A1, A4, A5

20. 11. 2018 (vložila Joklíková)

Dne 21.11. od 13:00 proběhne v zasedací místnosti v SBD Jeseník Seminář pro žadatele k výzvám IROP - A1 Bezpečnost dopravy, A4 Rozvoj sociálního podnikání a A5 Investice do vzdělávání - viz pozvánka.  

Seminář pro příjemce z výzev OPZ

(23. 10. 2018 vložila Stiborová) 

Dne 31. 10. 2018 se bude konat seminář pro příjemce z Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti Bytového družstva v Jeseníku na ulici 28.října 891/9 ( naproti divadlu Petra Bezruče)

Pozvánka k semináři

Seminář pro žadatele 24.10.2018 - A2, A3

16. 10. 2018 (vložila Hošková)

Dne 24.10. od 14:00 proběhne v zasedací místnosti v SBD Jeseník Seminář pro žadatele k výzvám IROP - A2 IZS-řízení rizik a A3 Zázemí soc. inkluze - viz pozvánka.  

 

Seminář k semináři Šablony II.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bychom Vás rádi pozvali na seminář k výzvě č. 063, Šablony II., který se bude konat 16.10. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva na ulici 28.října 891/9, Jeseník ( naproti divadlu).

Pozvánka

Změna adresy

Kancelář MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko od 1.10.2018 sídlí na nové adrese: 28.října 891/9, Jeseník. Budova Bytového družstva Jeseník. (naproti divadla Petra Bezruče).

Uzavřená 3. a 4. výzva v OP ŽP

4. 10. 2018 (vložila Hošková)

Dne 3. 10. 2018 byla uzavřená 3. výzva Likvidace invazivních druhů rostlin a 4. výzva Výsadba dřevin v OP ŽP. Bohužel ani v těchto výzvách nebyla zaregistrována žádná Žádost, proto budou opětovně vyhlášeny na jaře 2019 v plné alokaci  a doufáme, že se najdou zájemci, kteří by finanční pomoc dotací na projekty ocenili.

Seznam přijatých žádostí ve výzvě A2 IZS-řízení rizik

1. 11. 2017 (vložila Hošková)

Dne 31. 10. 2017 byla ukončená 2. výzva vyhlášená v IROP A2 IZS-řízení rizik.

Do výzvy byly podány 3 žádosti o podporu - seznam zde.

Nalezeno: 42 záznamů   |   Stránka:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Prodloužení výzvy A1 Bezpečnost dopravy II.

21.1.2019 (vložila Joklíková)

Vážení žadatelé,
dne 9.1.2019 proběhla úprava textu výzvy A1 Bezpečnost dopravy II. Ve výzvě proběhla změna data ukončení příjmu žádostí v MS2014+ a to z 31.1.2019 na 31.5.2019.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.