MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Aktuality

PŘÍPRAVA INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ JESENICKA 2014-2020
(výstupy z jednání pracovních skupin a kulatých stolů) 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017.

První vyhlášené výzvy v OP ŽP

Vyhlášené výzvy C1, C2

Seminář pro žadatele

OP ŽP - Výzvy C1 Likvidace invazivních druhů rostil, C2 Výsadba dřevin

Seminář pro žadatele

IROP - Výzvy A1 Bezpečná doprava, A2 IZS - řízení rizik, A3 Zázemí sociální inkluze

První vyhlášené výzvy v IROP

Vyhlášení výzev A1, A2, A3

 

Nové turistické noviny JESENÍKY REGION

Od července 2017 se návštěvníkům do rukou mohou dostat nové turistické noviny, které vydal spolek V Jeseníkách z.s. Tyto turistické noviny jsou k dispozici v řadě ubytovacích zařízení v okrese Jeseník a Šumperk. Turistické noviny JESENÍKY REGION představují řadu známých i méně známých atraktivit.

Harmonogram výzev MAS na rok 2017

První výzvy z Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu budou vyhlášeny již v polovině září.  

Schválení Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. Děkujeme těm, kteří k tvorbě a schválení Strategie přispěli. První výzvy k její realizaci plánujeme vyhlásit na podzim roku 2017. K dispozici pro rozvoj Jesenicka je více než 100 mil. Kč v operačních programech IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Neváhejte se na nás obracet pro podrobné informace.

Vyhlášení výzvy JESENÍKY originální produkt®

30.3.2017

MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlásila ve spolupráci s Asociací regionálních značek z.s. celkem 3 výzvy k předkládání žádostí o udělení značky JESENÍKY originální produkt® na výrobky, služby a zážitky.

Neváhejte a přihlaste své výrobky k získání značky.

Výzva č. 15 na výrobky, zemědělské a přírodní produkty
Výzva č. 11 na stravovací a ubytovací služby
Výzva č. 9 na zážitky

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.